npsc.vn
Máy tiệt trùng bằng khí ethylene oxide ZEOSS-450 (505 Lít) | NPSC.VN
Máy tiệt trùng bằng khí ethylene oxide ZEOSS-450 thế hệ mới công nghệ cao trong khuếch tán khí (EO-FCT), tiệt trùng ở nhiệt độ thấp với lượng khi EO rất nhỏ