npsc.vn
Máy tiệt trùng bằng khí ethylene oxide ZEOSS-160L (178 lít) | NPSC.VN
Máy tiệt trùng bằng khí ethylene oxide ZEOSS-160L thế hệ mới công nghệ cao trong khuếch tán khí (EO-FCT), tiệt trùng ở nhiệt độ thấp với lượng khi EO nhỏ