npsc.vn
Máy sắc ký khí GC YL6500 - Máy GC giá rẻ | NPSC.VN
Máy sắc ký khí GC YL6500, HXS YL-Instruments, Hàn Quốc, là máy sắc ký khí GC giá rẻ, có nhiều nâng cấp tin cậy và chính xác, phù hợp cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu và thường quy như nghiên cứu hợp chất thiên nhiên, dược liệu, đánh giá môi trường, kiểm nghiệm thực phẩm, giảng dạy và giáo dục