npsc.vn
Mẫu chuẩn đối chiếu Châu Âu ERM BCR và IRMM | NPSC.VN
Mẫu chuẩn đối chiếu Châu Âu ERM BCR và IRMM được sản xuất và cung cấp bởi Directorate General Joint Research Centre (JRC). Bao gồm 800 mẫu chuẩn đối chiếu cho các lĩnh vực phân tích thực phẩm và thức ăn gia súc, phân tích môi trường, kỹ thuật công nghiệp và các ứng dụng y tế