npsc.vn
Dung dịch chuẩn AAS ICP MERCK - Hóa chất chuẩn | NPSC.VN
Các dung dịch chuẩn AAS ICP Merck CertiPUR® phù hợp cho hầu hết các phương pháp. Cung cấp kèm CoA, nồng độ 1000mg/L (1000 ppm), đóng gói 100ml và 500ml.