npsc.vn
Dung dịch chuẩn ICP 10,000 ppm liên kết chuẩn NIST | NPSC.VN
Dung dịch chuẩn ICP 10,000 ppm liên kết chuẩn NIST, HSX: Inorganic Ventures xuất xứ Mỹ. Gồm các loại nền HNO3, HCl, H2O, NH3, HF, phù hợp cho pha loãng