noithattructuyen.net
Bàn BLT(P)14H5-CO | Bàn chân sắt 190 lượn trái | Bàn kèm hộc
Bàn BLT(P)14H5-CO là sản phẩm thuộc dòng bàn chân sắt của 190. Bàn BLT(P)14H5-CO được thiết kế lượn trái, chân sơn tĩnh điện. Bàn kèm hộc cố định.