noithatrakhoi.com
Bàn Cầu Inax 1 Khối AC-909VRN-1 Nắp Đóng Êm I Nội Thất Ra Khơi
Bàn Cầu Inax 1 Khối AC-909VRN-1 ứng dụng công nghệ HYPERKILAMIC, công nghệ men sứ với kim loại bạc Ag+ kháng khuẩn, bồn cầu luôn sánh bóng.