noithathaiminh.vn
trường kỷ cồ đồ đục ngũ lân vờn cầu gỗ gụ
trường kỷ dáng cổ đồ đục ngũ lân vờn cầu gỗ gụ cmapuchia. Bộ sản phẩm 6 món gồm 2 ghế ngắn, 01 ghế dài, 01 bàn và 02 kep.