noithathaiminh.vn
Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt Thếp Vàng - Mã số: TR1205 - Nội Thất Hải Minh
tranh lý ngư vọng nguyệt thếp vàng, cá chép trông trăng, lưỡng ngư vọng nguyệt, tranh gỗ lý ngư vọng nguyệt, tranh gỗ cá chép, tranh gỗ cá chép hoa sen,