noithathaiminh.vn
Sập Vát Vải Khảm Ốc - Mã số: TR6865 - Nội Thất Hải Minh
sập vát vải, sập gỗ gụ, sập khảm ốc đỏ, sập gụ hải minh, sập gụ tủ chè, sập 3 lá, sập 2 lá, sập vắt vải khảm ốc đỏ, sập đẹp giá rẻ, sập gụ nam định,