noithathaiminh.vn
Sập ngũ phúc cài nho sóc mặt 2 lá gỗ gụ
sập triện ngũ phúc cài nho sóc gỗ gụ chân hươu mặt 2 lá dày 2 cm, sập có kích thước 1m6x2m, mặt gụ liền tít, không nứt, không rác