noithatfamis.com
Đặc điểm kỹ thuật của hộc tài liệu sang trọng
Có chức năng và tác dụng tương đương với tủ tài liệu, hộc tài liệu cũng được dùng để lưu trữ hồ sơ, giấy tờ và để đồ dùng cá nhân. Hộc tài liệu tiện lợi hơn tủ tài liệu ở chổ nó nhỏ gọn và nhẹ nhàng, có thể di chuyển vị trí một [...]