noithatfamis.com
Cung cấp bàn ghế ăn công nghiệp số lượng lớn giá tốt
Tại các căng tin, nhà ăn tại các khu công nghiệp chế xuất sô lượng công nhân viên ngồi ăn, nghỉ ngơi là rất lớn đặc biệt là những công ty sản xuất như may mặc, điện tử, cơ khí… vì vậy việc bố trí bàn ghế phải hết sức quan trọng bởi nếu không [...]