noithatdangkhoa.com
Thanh lý Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 cánh, tủ sắt văn phòng 2 cánh kính mới
Thanh lý Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 cánh, tủ sắt văn phòng 2 cánh kính mới gồm 2 cánh kính, 2 đợt di động, 2 tay nắm sắt mạ, 1 khóa, bên dưới 2 cánh sắt,