noithat190s.com
Tủ sắt văn phòng 190 TS19
Tủ sắt 190 TS19 gồm 1 khoang cánh mở có 1 khóa mã an toàn, bên trong tủ có 2 đợt di động, 7 ngăn kéo có chung 1 khóa dàn. Tủ dùng cho văn phòng, trường học.