noithat190s.com
Tủ tài liệu sắt văn phòng 190 TS04
Tủ sắt 190 TS04 có 6 cánh mở, 6 khoang riêng biệt. Các khoang tủ có kích thước như nhau và được khoá bằng một ổ khoá riêng. Tủ TS04 làm từ các tấm thép.