noithat190s.com
Tủ tài liệu gỗ văn phòng 190 TG03-2
Tủ tài liệu gỗ 190 TG03-2 được thiết cánh mở, dạng tủ đứng tầm trung hình chữ nhật, bao gồm 3 ngăn 2 đợt tủ. Tủ TG03-2 làm từ gỗ MFC bề mặt phủ Melamine.