nod.edu.vn
Kinh nghiệm du lịch Y Tý mùa nước đổ | ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH NOD
Không thẳng cánh cò bay như những cánh đồng ở vùng đồng bằng phù sa châu thổ, những thửa ruộng ở vùng cao Y Tý cứ chồng lấn lên nhau từ lớp này đến lớp khác như những bậc thang bắc lên trời xanh. Mặc dù công việc khai đất và dẫn nước cho ruộng …