ninistore.vn
Khăn trùm rước dâu Trung Quốc chữ Hỷ phối rồng vàng - Ni Ni Store
Hôn lễ truyền thống của Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong văn hóa của họ. Cổ nhân Trung Quốc cho rằng hoàng hôn là giờ lành, cho nên sẽ làm lễ cưới