ninistore.vn
Cho thuê bông đeo áo cưới chú rể truyền thống người Hoa - Trung Quốc - Ni Ni Store
Hôn lễ truyền thống của Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong văn hóa của họ. Cổ nhân Trung Quốc cho rằng hoàng hôn là giờ lành, cho nên sẽ làm lễ cưới