ninistore.vn
Áo dài bưng quả nữ kết song hỷ pha lê vàng (thuê từ 6 bộ) - Ni Ni Store
● Thuê từ 1 bộ : giá 400,000/ 1 bộ ● Thuê từ 4 bộ : giá 180,000/ 1 bộ ● Thuê từ 6 bộ : giá 150,000/ 1 bộ ● Thuê từ 4 cặp nam – nữ : giá 360,000/ 1 cặp ● Thuê từ 6 cặp nam – nữ : giá 300,000/ 1 cặp