ninistore.vn
Lễ dạm ngõ là gì? Sắm đồ lễ dạm ngõ gồm có những gì? - Ni Ni Store
Lễ dạm ngõ được xem là một nghi lễ quan trọng trong phong tục hôn nhân của người Việt Nam cho nên không thể lơ là được. Khâu chuẩn bị lễ dạm ngõ là hết sức cẩn thận và chu đáo, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết nhiều về nghi thức này và không …