nik98.ir
هلیکوپتر مریخ پیمای ناسا، آماده پرواز در سیاره سرخ است - نیک98 | Nik98
پس از گذراندن یک سری آزمایش های بحرانی در آزمایشگاه پیشرانۀ جت ناسا، هلیکوپتر مریخ آژانس فضایی آماده پرواز به سیاره سرخ است.