nhasachtriduc.vn
Từ Điển Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam (Dành Cho Học Sinh) - Nhà sách Trí Đức
Biên soạn chọn lọc một cách đầy đủ, ngắn gọn, súc tích nhất từ nhiều từ điển Tiếng Việt khác nhau Tra cứu đơn giản, dễ tìm; các từ được sắp xếp một cách khoa học Giải nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có ví dụ minh họa; giúp các em học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức