nhasachtriduc.vn
nhật ký đi học của Hồ Tiểu Náo- 60 thái độ học tập quan trọng nhất của học sinh tiểu học xuất sắc - Nhà sách Trí Đức
NXB: Dân TríKhổ sách: 12x26cmsố trang: 252 trang60 thái độ học tập quan trọng nhất của học sinh tiểu học.Thái độ học tập là gì? chính là cái mà chúng ta luôn nghĩ về nó, ví dụ như bạn luôn nghĩ học thật nhàm chán, thì chắc hẳn kết quả học tập của bạn sẽ chẳng bao giờ tốt. Nhưng nếu bạn nhìn nó với một ánh mắt khác thì lúc đó bạn sẽ nhân được kết quả tốt đẹp.