nhadautuphuquoc.com
Nhà máy đầu tiên biến cát biển thành cát sạch đạt tiêu chuẩn xây dựng ở Phú Quốc
Nhà máy chế biến cát biển thành cát sạch đạt tiêu chuẩn cát xây dựng đầu tiên của Việt Nam tại Phú Quốc chính thức hoạt động và cung ứng sản phẩm.