nhadatphatdat.vn
Happy Land Đông Anh - Trực tiếp Chủ Đầu Tư Dự án
Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 (Happy Land Đông Anh) do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh làm Chủ đầu tư