nhaccuthienphuc.com
Đàn Organ Yamaha PSR-S670
Đàn Organ Yamaha PSR-S670 là một trong những thiết kế hoàn toàn mới cùng hệ âm sắc - giai điệu phong phú với 416 âm thanh (bao gồm cả loại MegaVoices), 34 trống / SFX kits và 480 XG 230