nhaccuthienphuc.com
Guitar NC-100
Guitar NC-100 được làm từ gỗ thông chất lượng, cần classic làm tù gỗ thao lao. Guitar NC-100 ở tầm giá vừa phải phù hợp với các bạn sinh viên và người mới làm quen với guitar.