ngoirungdui.com
Nhuộm đen nhôm??? • NgoiRungDui.Com
Thật tình cũng không biết nên dùng từ gì cho chính xác, hôm nọ tình cờ thấy một sản phẩm của Tàu, họ nhuộm đen thui con tản NH-D15, nhìn rất là thích mắt Nói chung nó wảng cáo cái công nghệ như keo diệt chuột ở mình á, kiểu như viện công nghệ hóa màu [...]