ngoirungdui.com
Tenda AC7 • NgoiRungDui.Com
Phát sóng wifi chuẩn 1200M . Băng tần 2.4Ghz : 300Mbs. Băng tần 5 Ghz : 867 Mbs. 1 cổng WAN. 3 cổng LAN. Số mạng kết nối : 20- 25 DNS. Quản lý bằng app Tend