ngoirungdui.com
[GB] Ăng-ten khuếch đại sóng wifi dùng cho main PC v1 • NgoiRungDui.Com
Ăng-ten khuếch đại sóng wifi, sản phẩm màu đen như hình, hỗ trợ sóng 2.4 và 5G Dây cáp dài 1m, có nam châm để giữ trụ với case máy tính, chiều dài ăng ten k