ngocchauau.vn
Kim cương thiên nhiên D066-kích thước:(4.54 - 4.56 x 2.7 mm)- Mã giấy SJC:D1954609 - Kim cương Ngọc Châu Âu
Kích thước : 4.54 - 4.56 x 2.7 mm Trọng lượng: 0.33 Carat Màu sắc: E Độ tinh khiết: VVS2 kiểm đinh SJC