nf40.eu
Dualny panel grafenowy 310W
Montaż instalacji fotowoltaicznej w systemie APSystems, który zamienia prąd stały na zmienny już na poziomie dachu.Panele grafenowe dualne działające na światło odbite od tyłu i kierowane z przodu.Nasz Klient bez problemu rozbuduję swoją elektrownię w przyszłości używając kolejnych