new.muzeum.asp.waw.pl
Dar dla Muzeum ASP
Kolekcja MASP wzbogaciła się o pracę Maksymiliana Potrawiaka, rzeźbiarza, przedwojennego studenta Akademii. W latach 30. XX wieku Maksymilian Potrawiak studiował w pracowni prof. Tadeusza Breyra, dyplom uzyskał w 1947 roku. Jeszcze w czasie swoich studiów wykonał alabastrowy portret kobiety. Rzeźba została podarowana Muzeum ASP przez mieszkającą w Kanadzie Panią Krystynę Missala, siostrę sportretowanej przez Maksymiliana Potrawiaka Jadwigi.