new.muzeum.asp.waw.pl
Jerzy Sołtan
Jerzy Sołtan. Monografia 4 X – 10 XI 1995 Sale Górne Muzeum ASP W jednym ze swych tekstów Jerzy Sołtan stwierdził: Zachwyt nad przejawami sztuki wyraża się najpełniej nie poprzez analizę, lecz przez równoległą manifestację sztuki innej. Artysta zawarł w nim najlepszą definicję postawy twórczej, jaka charakteryzuje jego samego i jakiej wymaga od innych. (…) Książka i towarzysząca jej wystawa przybliżają dokonania Jerzego Sołtana we wszystkich […]