new.kros.sk
Import rozpočtu CENKROS 4 | KROS
Nahrávanie rôznych zadaní a rozpočtov z Excelu či v PDF priamo do CENKROS 4. Pri importe cenovej ponuky CENKROS 4 automaticky rozdelí dokument na tabuľku a následne označí všetky riadky a stĺpce.