nang.com.vn
Chân hồng yến thô – 100g
Chân hồng yến thô - 100g. Chân hồng yến thô là phần tổ yến có độ dai và chắc nhất của tổ yến hồng. Vì quá trình khai thác và vận chuyển nên tổ yến đã bị vỡ và công ty Maika Yến đã lựa chọn phân loại riêng phần chân của tổ yến. Chân yến khi chế biến nở đều, dai, chắc.