nang.com.vn
Bạch yến tinh chế cao cấp
Bạch yến tinh chế cao cấp. Các chất dinh dưỡng của yến có chức năng tăng cường và bảo vệ các cơ quan nội tạng của cơ thể.