nang.com.vn
Bạch yến đảo rút lông nguyên tổ
Bạch yến đảo rút lông nguyên tổ. Hàm lượng protein chiếm đến 50-60% có tác dụng kích thích tăng trưởng tế bào và biểu bì, giúp sửa chữa các tế bào bị tổn thương và tăng cường hệ thống miễn dịch.