nang.com.vn
Bạch yến bể sợi (đã sạch lông)
Bạch yến bể sợi (đã sạch lông) là loại tổ yến đã được nhặt sạch lông hoàn toàn từ bạch yến thô.