namdinhtower.com
Trung tâm thương mại Nam Định Tower tổ chức Hội thi Lân sư rồng thành công tốt đẹp
Trung tâm thương mại Nam Định Tower tổ chức thành công Hội thi Lân sư rồng lần thứ nhất với những màn thi ấn tượng và hoành tráng tại Nam Định.