muatheme.vn
Lỗi không mở được ảnh trên photoshop cc 2019
Chắc hẳn sẽ có lúc, bạn gặp phải lỗi này, khi mở 1 file ảnh và nhận được dòng thông báo: “Could not complete your request because an unknown or invalid JPEG marker type is found”. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Cách 1: Sử dụng Croppola Bạn truy cập vào ...