muatheme.vn
Chia sẻ Plugin Facebook Chat for WordPress
Plugin Facebook Chat for WordPress là một plugin WordPress cho phép bạn tạo khung chat của Fanpage Facebook lên website của mình. Khách hàng khi truy cập vào website của bạn, có thể trò chuyện với bạn qua hộp thư đến trang Facebook của bạn. Đây là một cách dễ dàng để cung cấp hỗ ...