mrhoa.com
Hoa trạng nguyên - Loài hoa mang ý nghĩa của công danh và may mắn
Những bông hoa trạng nguyên đỏ từ lâu đã được xem như là loài hoa tượng trưng cho những điều may mắn và công danh trong học tập, trong sự nghiệp cho người sở hữu, gia đình và người thân. Đặc biệt, hoa trạng nguyên cũng là loài hoa rất được yêu thích khi lựa [...]