montrealgazette.com
Alzheimer Awareness Month targets stigma around disease
January is Alzheimer Awareness Month, and this year the aim is to change attitudes toward the disease, and to end stigma.