molte.no
Knytter vennskaps(bred)bånd
Molte er stolte vinnere av anbud om leveranse av kommunikasjonstjenester til Eidsiva Energi AS. Av i alt 14 tilbydere som leverte tilbud er Molte AS valgt ut som leverandør på flere fagområdet innen kommunikasjon inkludert prosjektledelse, events og prosjektgjennomføring. Avtalen gjelder Ei