mn.gem.agency
Байгалийн alexandrite 0.97 ct - Зууван - Өнгөний өөрчлөлт - VVS - видео
Байгалийн alexandrite 0.97 ct - Зууван - 5.71 x 4.88 x 4.22 мм - Өнгөний өөрчлөлт - VVS - Эмчилгээний заалт байхгүй - Мадагаскар - видео