mio.com.vn
Hội Nghị Khách Hàng MPE 2018
Chú trọng trong mục đích đối thoại, liên kết, và thăm dò ý kiến từ các khách mời là những đại lý có doanh số vượt bậc trong năm 2018, Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông MiO hân hạnh phối hợp cùng Công ty thiết bị điện MPE